Company details

Mid_684dbbbd95fc1b386a39cfca0fe6650f

 

"UNI KLINIK" Sp. zo.o (Ltd.)
address:
ul.przewodowa 123/125
04-895 Warsaw

NIP: 952-210-48-49;
REGON:1142839853;

zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIII Wydzia?? KRS pod numerem 0000380186;

wysokosc kapitalu zakladowego 270.000 PLN

rachunek bankowy: PEKAO S.A. 90 1240 1095 1111 0010 3868 6987